Our Latest News

UAB “Medienos profesionalai” gavo paramą iš Šiaurės vakarų Lietuvos VVG ir įgyvendina projektą ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ verslo plėtrai.

Projektas parengtas pagal VPS priemonę ,,Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritį ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, patvirtintą Šiaurės vakarų Lietuvos VVG VPS vykdytojos valdymo organo sprendimu / valdybos narių susirinkimo 2020 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 2

Paramos lėšų suma – 33 666,50 Eur

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 50,00 proc.

Projekto vertė – 81 472,93 Eur (su PVM)

Paraiška patvirtinta: 2020-10-09

Projektas planuojamas įgyvendinti: 24 mėn.

Projekto tikslas – įsigyti medienos apdirbimo stakles, kurios padės optimizuoti darbo vietų skaičių ir efektyvinti gamybą.

Projekto uždaviniai:

  1. Įsigyti  medžio apdirbimo stakles;
  2. Sukurti 2 naujas darbo vietas;
  3. Viešinti paramą.

Laukiamas rezultatas: Įsigijus stakles, bus plečiamas gamybinis pajėgumas, staklės  turės tiesioginę įtaką užsakymų įvykdymo kiekiui, kokybei. Bus įvykdoma daugiau užsakymų per trumpesnį laiką.

03/09/2020

NEW MODULAR HOUSES!

23/10/2014

6 Product Flyer!

Wp presents it’s high-quality products…